Микробиологический анализ наземных биотопов Антарктики [Текст] / А. Б. Таширев [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2010. - Т. 72 № 2. - С. 3-9