Омелянець Т.Г.
Оцінка впливу біопрепаратів на основі бактерій Bacillus thringiensis на організм теплокровних [Текст] / Т.Г. Омелянець, Т.М. Головач // Довкілля та здоров"я : Наук. журн. з пробл. мед. екології, гігієни, охорони здоров'я та екол. безпеки / Ін-т.гігієни та мед. екологіі ім. О.М. Марзеева АМН України. - Киiв : Ін-т.гігієни та мед. екологіі ім. О.М. Марзеева АМН України, 2008. - N2. - С. 65-68
Савчук Я.І.
Оцінка потенціалу мікроміцетів щодо синтезу біологічно активних речовин [Текст] / Я. І. Савчук, О. М. Зайченко // Мікробіологічний журнал. - 2010. - Т. 72 № 2. - С. 15-21