Курченко И. Н.
Амилолитическая активность штаммов Fusarium LK:FR. и Alternaria Nees:FS [Текст] / И. Н. Курченко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 3. - С. 36-43
Гунько Б.А.
Реакції гіперчутливості сповільненого типу з антигенними комплексами умовно-патогенних грибів як метод комплексної оцінки стану клітинної ланки імунітету у ВІЛ-інфікованих [Текст] / Б. А. Гунько // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. / ТОВ "Вид. дім "Здоров’я України". - К. : ТОВ "Медіа-Агентство "Інфомедіа"", 2011. - № 9/10. - С. 63-65
Кунельская В.Я.
Современное состояние вопроса диагностики и лечения грибковых заболеваний ЛОР-органов [Текст] / В. Я. Кунельская // Вестник оториноларингологии. - 2009. - № 4. - С. 75-77
Эколого-гигиеническая оценка микологической обсемененности жилой среды [Текст] / О.В. Чуприна, Ю.Д. Губернский, А.И. Мельникова, Беляева Н.Н. // Гигиена и санитария. - 2006. - N1. - С. 66-69
Довженко А.В.
Оценка назальной провокационной пробы при аллергическом рините с сенсибилизацией на плесневые грибы, учитывая особенности его клинического течения [Текст] / А. В. Довженко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2011. - № 1. - С. 18-22
Диагностика грибковой сенсибилизации у детей с аллергическими заболеваниями органов дыхания методом IMMUNOCAP [Текст] / Т. С. Окунева [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2010. - № 8. - С. 45-47
Мікобіота quercusuty robur L. дібров Житомирської області [Текст] / І. М. Курченко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 5. - С. 23-33
Чуєнко А.І.
Деструкція суцільнодитих гумових шин мікроскопічними грибами [Текст] / А. І. Чуєнко, А. Г. Суббота, Η. Μ. Жданова // Мікробіологічний журнал. - 2010. - Т. 72 № 5. - С. 31-40
Кузнєцова О.Д.
Інформативність різних методів діагностики грибкової гіперчутливості в дітей, хворих на сезонний алергічний риніт, та фактори ризику її виникнення [Текст] / О. Д. Кузнєцова, С. М. Недельська // Здоровье ребенка. - 2010. - № 4. - С. 13-17
Руденко С.М.
Гіперчутливість до найпоширеніших аероалергенів у дітей раннього віку з повторними епізодами бронхообструкції на тлі лікування Н1-антигістамінним препаратом ІІІ покоління дезлоратадином [Текст] / С. М. Руденко, Т. І. Гавриленко, О. М. Охотнікова // Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 204-208