Антагонічна активність штамів Bacillus Amyloliquefaciens-перспективних агентів біоконтролю зернових культур [Текст] / І. .В. Драговоз [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - Т. 76 № 5. - С. 15-19
Молчанова Е. В.
Использование фитопатогенного эффекта для изучения вирулентности Burkholderia [Текст] / Е. В. Молчанова, Н. П. Агеева // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины : Междунар. науч.- практ. журн. / Рос. АМН. - М, 2014. - N 10. - С. 522-524
Курченко І. М.
Ріст мікроміцетів із різних еконіш на агаризованих поживних середовища [Текст] / І. М. Курченко, Юр’єва О. М. , Войчук С. І. // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 5
Скрининг штаммов бактерий рода Bacillus - активных антагонистов фитопатогенов бактериальной и грибной природы [Текст] / А. Ю. Грабова [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 6. - С. 47-54
Чутливість фітопатогенних бактерій до стрептоміцину за дії пестицидів [Текст] / Н. М. Булеца [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 6. - С. 62-69
Антоненко А.М.
Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового фунгіциду індуктору мікросомальних ферментів седаксану [Текст] / А. М. Антоненко // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - Київ, 2016. - N 1. - С. 6-9
Білоус С.В.
Гігієнічна оцінка безпечності продуктів овочівництва при застосуванні фунгіциду на основі нової сполуки аметоктрадину [Текст] / С. В. Білоус // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - Київ, 2016. - N 1. - С. 10-14
Кривомаз Т.
Бактерия в эпицентре мирового скандала [Текст] / Т. Кривомаз // Фармацевт-практик. - Киев, 2015. - N 9. - С. 30
The homologous identification of the stem rust resistance genes Rpg5 Adf3 and RGA 1 in the relatives of barley [Текст] / B. V. Ivashchuk [et al.] // Цитология и генетика. - 2016. - Том 50 N 2. - С. 21-31
Бактеріальні хвороби ріпаку [Текст] / О. М. Захарова, М. Д. Мельничук, Л. А. Данкевич // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 6. - С. 46-52
Курченко И. Н.
Полигалактуроназная активность микроскопических грибов разных трофических групп [Текст] / И. Н. Курченко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 2. - С. 57-66
Поливалентность бактераофагов, изолированных из плодовых деревьев, пораженных бактериальным ожогом [Текст] / Ф. И. Товкач, С. Н. Мороз, Н. А. Король // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 2. - С. 80-88
Властивості томатних ізолятів М- та Y-вірусів картоплі в Україні [Текст] / Л. Т. Міщенко, А. А. Дуніч, О. І. Данілова // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 2. - С. 89-97
Microccocus sp. - возбудитель некроза листьев каштанов (Aesculus L.) в Киеве [Текст] / Л. М. Яковлева, Л. В. Махиня, Л. Е. Огородник // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 3. - С. 62-67
Курченко И. Н.
Трихотеценовые микотоксины Fusarium Poae, выделенных из различных источников [Текст] / И. Н. Курченко, Е. С. Цыганенко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 4. - С. 29-32
Ідентифікація збудників бактеріальних хвороб ріпаку за жирнокислотним складом клітинних ліпідів [Текст] / Л. А. Данкевич [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 4. - С. 47-52
Curtobacterium flaccumfacient pv. Flaccumfaciens - возбудитель бактериального заболевания сои [Текст] / Т. Т. Гнатюк [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 6. - С. 22-27
Изучение свойств изолятов пектолитических фитопатогенных бактерий, выделенных в Украине [Текст] / Л. А. Максименко [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 6. - С. 66-72
REP-ПЛР аналіз збудників бактеріальних хвороб ріпаку [Текст] / Л. А. Данкевич [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - № 4. - С. 17-25
Целюлазна і ксиланазна активності фітопатогенних та ендофітних штамів грибів Аlternaria alternata (Fr.) Keissler [Текст] / І. М. Курченко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 4. - С. 25-30