612
С 515
Смоляр, Володимир Іванович.
Фізіологія та гігієна харчування [Текст] : підруч. для студентів технол. спец. з напряму "Харчова технологія та інженерія" / В.І. Смоляр. - К. : Здоров’я, 2000. - 334 с. : іл., табл. - Бібліогр: с. 332-333. - ISBN 5-311-01193-9
УДК
612
612.39(075.8)
613.2(075.8)


Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ХР (5)
Свободны: ХР (5)