613
Г 463
Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : Підруч. для студентів вищ. навч. мед. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів і курсантів ін-ту удоскон. лікарів / В.І. Ципріян, Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко та ін.; За ред. В.І.Ципріяна. - К. : Здоров’я, 1999. - 567 с. : схеми, табл. - Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 5-311-01159-9
УДК
613
613.2(075.8)

Доп. точки доступа:
Ципріян, Віктор Іванович
Аністратенко, Т. І.
Білко, Т. М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 50 : ФУЛ (45), ХР (5)
Свободны: ФУЛ (45), ХР (5)