Modern nutrition in health and disease [Текст] / P. B. Acocta [et al.] ; ed. M. E. Shils [et al.]. Vol. 1, 1994. - p. i-xxv; 1-923; A-1–A183; I-1–I-45 с.
Modern nutrition in health and disease [Текст] / P. B. Acosta [et al.] ; ed. M. E. Shils [et al.]. Vol. 2, 1994. - p. i-xxv; 927-1657; A-1–A183; I-1–I-45 с.
Проблеми екології та медицини : двохміс. наук.- практ. журн. / Укр. мед. стомат. акад., Укр. Акад. наук національного прогресу. - Журнал выходит с 1997г.
Вороненко, Володимир Васильович.
Гігієнічне обгрунтування заходів з охорони здоров’я військовослужбовців кадрового складу частин, що розташовані на територіях України, забруднених радіонуклідами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Вороненко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Охрана труда : Науч.-произв. журн. / Госнадзорохрантруда Украины. - Журнал выходит с 1994г.
Кляйне-Гунк, Бернд.
Менопауза. Как сохранить здоровье и привлекательность [Текст] : Пер. с нем. / Б. Кляйне-Гунк, 2002. - 206 с.
Реферативный сборник: Новости науки и техники. Сер, Медицина. Табачная зависимость и курение табака: Ежекв. науч. журн. / РАН, ВИНИТИ, Науч.-метод. центр проблем табач. зависимости, Межрегион. ассоц."Движение против курения табака". - Журнал выходит с 1997г.
Авиакосмическая и экологическая медицина : Науч.-практ. журн. / Гос. науч. центр Рос. Фед., Рос. АН. Ин-т мед.-биол. проблем. - Журнал выходит с 1992г.
Здоровье и успех : Попул. мед. журн. / ООО "Изд. дом "Вечерний Минск". - Журнал выходит с 1996г.
Гребняк, Николай Петрович.
Факторы риска для здоровья детского населения [Текст] / Н. П. Гребняк, Г. П. Шелех, А. Ю. Федоренко, 2003. - 249 с.
Косметика и медицина : Науч. альманах / ООО"Фирма Клавель". - Журнал выходит с 1997г.
Гігієнічні проблеми Півдня України [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річному ювілею каф. заг. гігієни Одес. держ. мед. ун-ту (1903-2003 рр.) / Одес. держ. мед. ун-т, Всеукр. т-во гігієністів та сан. лікарів, 2003. - 312 с.
Здоровое сердце : Науч.-попул. журн. для "сердечников" / Фонд содействия кардиол. больным"Здоровое сердце",Некомерч. партнерство"Русское о-во пчеловодов". - Журнал выходит с 2004г.
Профилактика заболеваний и укрепление здоровья : Науч.- практ. журн. / М-во здравоохранения Рос. Фед. - Журнал выходит с 1997г.
СПИД, секс, здоровье : Науч.-попул. журн. / Ассоц. "СПИД. секс, здоровье", Мед. акад. последиплом. образования. - Журнал выходит с 1991г.
Будь здоров : Науч. - попул. журн. / ЗАО " Шенкман и сыновья". - Журнал выходит с 1993г.
Контрацепция и здоровье женщины : Науч.-практ. иллюстр. журн. / Общ. организация "Рос. о-во по контрацепции". - Журнал выходит с 1997г.
Успехи геронтологии = Advances in gerontology : Реценз. науч.-практ. журн. / РАН. Отд-ние биол. наук. Науч. совет по физиол. наукам, Геронтол. о-во. - Журнал выходит с 2003г.
Санитарно-гигиенический вестник : Науч.-практ. и информ. журн. / ФГУП " ИнтерСЭН ". - Журнал выходит с 2001г.
Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "СПЕЦІАЛІСТ" кваліфікації "ЛІКАР" у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації України [Текст] : Фак.: Медичний. Спец.: 7.110101 -лікувальна справа, 7.110104 - педіатрія, 7.110105 - мед.-профілакт. справа / М-во охорони здоров’я України. Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, 2003. - 369 с.