Какура, Ірина Валентинівна.
Радіаційно-гігієнічна оцінка стану довкілля та структура доз опромінення персоналу Чорнобильської зони відчуження [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / І. В. Какура, 2002. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пьянкова, Олександра Василівна.
Патогенетичне обгрунтування нових напрямків в лікуванні мікроекологічних порушень у дітей з хронічними гастродуоденітами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. В. Пьянкова, 2002. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Маслюк, Василь Васильович.
Обгрунтування критеріїв професійного психофізіологічного відбору машиністів локомотивів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Маслюк, 2002. - 26 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Даценко, Вікторія Іванівна.
Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється радіотехнічними засобами стільникового мобільного зв’язку стандарту МТ - 450і [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.02.01 / В.І. Даценко, 2002. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Штепа, Олександр Пимонович.
Гігієнічні вимоги до харчування та питного режиму спортсменів-єдиноборців (боксерів, борців) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / О. П. Штепа, 2002. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Яригін, Андрій Веніамінович.
Гігієнічна характеристика природного ультрафіолетового випромінювання в приміщеннях житлових будинків [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / А. В. Яригін, 2002. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дерпак, Володимир Васильович.
Гігієнічна оцінка здоров’я працівників та наукове обгрунтування заходів профілактики впливу професійних шкідливостей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Дерпак, 2002. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Подрігало, Леонід Володимирович.
Гігієнічне обґрунтування регламентації сучасних факторів візуального оточення школярів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Л. В. Подрігало, 2005. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ников П. С.
Плесневые грибы и здоровье человека [Текст] / П. С. Ников, Н. Н. Надворный, 1998. - 252 с.
Охрана труда средних медицинских работников [Текст] : [Сб. нормат. правовых актов по охране труда] / Сост.: Е. Павлов, И. Старцева, Б.г. [2001]. - 95 с.
Целебная пища 21 века (феномен спирулины и бурых водорослей) [Текст] : [Справ. пособие] / Авт-сост. Л. Купраш, 2002. - 28 с.
Дрибноход, Юлия.
Введение в косметологию [Текст] : Учебник для косметологов, пособие для темат. усоверш. по вопросам косметологии для мед. сестер / Ю. Дрибноход, 2003. - 349 с.
Van de Velde Th. H.
Die vollkommene Ehe: Eine Studie über ihre Physiologie und Technik [Text] / Th. H. Van de Velde, 1926. - XX, 336 S.
Swanson C. O.
Wheat flour and diet [Text] / C. O. Swanson, 1928. - 203 p.
Hegar, Alfred.
Der Geschlechtstrieb: Eine social-medicinische Studie [Text] / A. Hegar, 1894. - VI, 154 S.
Глазкова, Ірина Борисівна.
Порівняльні аспекти контрацепції у молодих жінок, які на народжували [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.01) / І. Б. Глазкова, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сексология и сексопатология : Ежекв. науч.-практ. реценз. журн. / Рос. АМН. - Журнал выходит с 2005г.
Яструб, Тетяна Олександрівна.
Крізьшкірна дія в гігієнічній оцінці умов праці при застосуванні пестицидів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.02.01) / Т. О. Яструб, 2001. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кондратенко, Ірина Віталіївна.
Планування сім’ї у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / І. В. Кондратенко, 2001. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чудновець, Алла Ярославівна.
Гігієнічні особливості та основні закономірності формування мікробного забруднення виробничого середовища підприємств комбікормової промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / А. Я. Чудновець, 2001. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи