Sofw-Journal (Русская версия) : Междунар. отрасл. науч.-практ. журн. / Изд. дом. "Косметика и медицина" , ООО " Фирма КЛАВЕЛЬ ". - Журнал выходит с 2000г.
Войцеховская, Анна Леопольдовна.
Косметика сегодня [Текст] : [Справ.] / А.Л. Войцеховская, И.И. Вольфензон, 1988. - 175 с.
Бунятян, Юрік Андранікович.
Наукові основи гігієнічного моніторингу гетероциклічних інгібіторів нітрифікації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.02.01 / Ю. А. Бунятян, 2001. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дрибноход, Юлия Юрьевна.
Здоровье вашей кожи. Полный справочник [Текст] / Ю.Ю. Дрибноход, 2001. - 541 с.
Виленский, Юрий Григорьевич.
Академик Евгений Игнатьевич Гончарук. Повесть о жизни [Текст] / Ю.Г. Виленский, С. Гаркавый, А. Прокопович; Под ред. В. Бардова, 2005. - 167 с.
Литко, Світлана Борисівна.
Гігієнічні основи профілактики отруєнь дикорослими грибами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.02.01) / С. Б. Литко, 2001. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Полька, Надія Степанівна.
Гігієнічне обгрунтування принципів і критеріів безпечного застосування комп’ютерної техніки у навчанні молодших школярів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Н. С. Полька, 2001. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шинкар, Ольга Володимирівна.
Інтегральна гігієнічна оцінка умов праці та стан здоров’я робочих соляних шахт [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.02.01) / О. В. Шинкар, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Янко, Наталія Вікторівна.
Особливості стану здоров’я і адаптації учнів початкових класів гімназії в залежності від соціально-гігієнічних факторів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.02.01) / Н. В. Янко, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Передерій, Григорій Семенович.
Фізіолого-гігієнічні основи підтримання праездатності гірників глибоких вугільних шахт Донбасу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Г. С. Передерій, 2001. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Фридман, Рудольф Аркадьевич.
Красота и косметика [Текст] / Р.А. Фридман, 1978. - 232 с.
Шевцова, Валентина Митрофанівна.
Гігієнічні основи оптимізації праці і профілактики професійних захворювань на етапі розробки професійних захворювань на етапі розробки та впровадження нових гірничих машин для залізорудних шахт [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / В. М. Шевцова, 2001. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бєлов, Олександр Андрійович.
Особливості токсичної дії компонентів ракетного палива на організм працюючих при демонтажі ракетних комплексів (до обгрунтування гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / О. А. Бєлов, 2001. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Экспериментальная и клиническая дерматокосметология : Двухмес. науч.-практ. журн. / Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова. - Журнал выходит с 2003г.
Усенко, Сергій Анатолійович.
Гігієнічна характеристика та оптимізація професійного навчання підлітків, які освоюють у коледжі спеціальність банківського службовця [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / С. А. Усенко, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гребняк, Николай Петрович.
Умственная работоспособность гимназистов и лицеистов в процессе учебной деятельности [Текст] / Н.П. Гребняк, 2000. - 214 с.
Гребняк, Николай Петрович.
Гигиенические проблемы обучения в современных гимназиях и лицеях [Текст] / Н.П. Гребняк, В.В. Машинистов, Е.В. Вербаховская, 1998. - 150 с.
Паустовський, Юрій Олександрович.
Гігієнічна оціна впливу епоксидних композицій на репродуктивну функцію жінок в умовах виробництва та обгрунтування оздоровчих заходів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Ю. О. Паустовський, 1999. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Охрана труда и техника безопасности (актуальные вопросы) : Ежемес. практ. журн. / ООО " Журн."Упр. персоналом"", ООО "Журн. "Труд. право"". - Журнал выходит с 2005г.
Медицинская экология [Текст] : Учеб. пособие для студентов мед. вузов / А.А. Королев, М.В. Богданов, А.А. Королев и др; Под ред. А.А. Королева, 2003. - 189 с.