Вигдорчик, Михайло Ілліч.
Методи психодинамічної діагностики у комплексному медичному огляді моряків [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.34 / М. І. Вигдорчик, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Современные достижения валеологии и спортивной медицины [Текст] : материалы IV науч.-практ. конф. / Одес. гос. мед. ун-т, 1997. - 239 с.
Єна, Анатолій Іванович.
Система професійного психофізіологічного відбору працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / А. І. Єна, 2004. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Герасименко, Ольга Ігоревна.
Гігієнічна діагностика психофізіологічної адаптації підлітків, що навчаються операторським спеціальностям [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / О. І. Герасименко, 2003. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Швидкий, Олег Вікторович.
Гігієнічна оптимізація навчання і заходи щодо охорони здоров’я студентів медичних училищ в умовах реформованої освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / О. В. Швидкий, 2003. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Технология косметических и парфюмерных средств [Текст] : учеб. пособие для студ. фармац. спец. высш. учеб. заведений / А. Г. Башура, Н. П. Половко, Е. В. Гладух [и др.], 2002. - 271 с.
Кедрова, Ирина Ивановна.
Токсиколого-гигиеническая характеристика фунгицида текто и его влияние на кчество обработанного картофеля [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.07 / И.И. Кедрова, 1990. - 18 с.
Основы практической косметологии [Текст] : Практ. руководство: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / А.Г. Башура, Н.П. Половко, Т.Н. Ковалёва и др. - (Косметология и аромология).-(К 200-летию НФАУ). Ч.2 : Декоративный косметический уход, 2003. - 94 с.
Башура, Олександр Геннадійович.
Практичне керівництво з аромокосметичних засобів [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. фармац. навч. закладів і фармац. фак. вищ. мед. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Технологія парфумер.-космет. препаратів" / О.Г. Башура, І.І. Баранова, 2003. - 79 с.
Завгородній, Ігор Володимирович.
Закономірності формування комплексу професійних чинників та профілактика їх шкідливого впливу на здоров’я робітників шкіряного виробництва [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / І. В. Завгородній, 2003. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Туркіна, Віра Артурівна.
Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування в будівництві [Текст] : (умови праці, критерії безпеки,класифікація, контроль) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / В. А. Туркіна, 2003. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Diet, nutrition and cancer [Text] / Committee on diet, nutrition, and cancer, Assembly of life sciences, National research council, 1982. - 478 p.
Рытенков, Андрей Юрьевич.
Гигиена труда слесарей при ремонте оборудования химических производств [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.07 / А.Ю. Рытенков, 1991. - 25 с.
Рыкова, Ирина Васильевна.
Физиолого-гигиеническая характеристика труда машинистов дорожно-строительных машин при строительстве автомобильных дорог в жарком климате [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.07 / И. В. Рыкова, 1990. - 20 с.
Тулебаев, Казбек Агабылович.
Основные аспекты первичной медико-санитарной помощи в охране и укреплении здоровья школьников в условиях города [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33; 05.13.09 / К. А. Тулебаев, 1989. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бримов, Демеугаян Жакабаевич.
Влияние гелиогеофизических и метеорологических факторов и искусственного УФ - облучения на ранние пролиферативные реакции в очаге острого воспаления [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.16 / Д. Ж. Бримов, 1989. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Жилка, Надія Яківна.
Медичні та соціально-економічні основи удосконалення служби планування сім’ї та профілактики порушень репродуктивного здоров’я жінок в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / Н. Я. Жилка, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Фундюр, Наталія Миколаївна.
Гігієнічне обгрунтування професійної придатності підлітків до спеціальностей електронної прмисловості за станом професійно значимих зорових функцій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.07 / Н. М. Фундюр, 1993. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Латишев, Евген Євгенович.
Гігієнічна характеристика умов праці та ризиків розвитку професійних захворювань гірників вугільних шахт в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Є. Є. Латишев, 2003. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ніколаєнко, Вікторія Володимирівна.
Гігієнічне обгрунтування заходів з оптимізації здоров’я міських школярів молодшого віку в умовах Донбасу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Ніколаєнко, 2000. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи