016:616-092
Г 371
Герасимова, Людмила Володимирівна.
Володимир Валеріанорвич Підвисоцький організатор медичного факультету новоросійського університету [Текст] : бібліографія: (до 100-річчя мед. ун-ту) / Л. В. Герасимова, Н. Б. Павлова, І. С. Вороб’йова ; Одес. держ. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. патол. фізіології. - Одеса : [б. в.], 2000. - 35 с. - Бібліогр.: с. 1-35
УДК
016:616-092
016:616-092(477)(092)
616-092(477)(092)(01)
016:61(477)(092)
61(477)(092)(01)

Доп. точки доступа:
Павлова, Наталя Борисівна
Вороб’йова, Ірина Сергійовна
Одес. держ. мед. ун-т
Каф. загал. та клін. патол. фізіології
Одеський державний медичний університет
Одесский государственный медицинский университет
Одеський національний медичний університет
Одеський медичний інститут
Одесский медицинский институт
Одесский национальный медицинский университет
Odessa National Medical University
Odessa state medical university

Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ХР (6)
Свободны: ХР (2)