61
Ф 189
Факультет післядипломної освіти: Нарис історії (1976-2002) [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т ; редкол.: Н. М. Нізова, В. В. Кенц, С. Ф. Коваленко та ін.; за ред. В. М. Запорожана. - О. : ОДМУ, 2002. - 67 с. : іл. - (Одес. медун-т. Післядиплом. освіта. Фак.-25)
На укр. та англ. мовах
УДК
61
61:378(477.74-25)(091)

Доп. точки доступа:
Нізова, Наталія Миколаївна\редкол.\
Кенц, Вадим Володимирович\редкол.\
Коваленко, Світлана Федорівна?\редкол.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 9 : ХР (9)
Свободны: ХР (9)