ББК 81
Г-834
Григор’єва, Маргарита Василівна.
Французька мова [Текст] : Підруч. для студентів вищ. фармац. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М.В. Григор’єва, Л.М. Назарова, Т.О. Данченко ; Нац. фармац. акад. України. - Х. : Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. - 463 с. : іл. - (До 200-річчя НФАУ). - Бібліогр.: с. 462-463. - ISBN 966-615-106-5; 966-8032-05-5
На обкл.: M.V. Grigorieva et al. Le francais
ББК
ББК 81
81.471.1-923
615.1

Доп. точки доступа:
Назарова, Людмила Миколаївна
Данченко, Тамара Олександрівна

Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ФУЛ (25), ХР (5)
Свободны: ФУЛ (25), ХР (5)