Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии [Текст] : Учеб. пособие для студентов фармацевт. ин-тов и фармацевт. фак. мед. вузов / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; Под ред. А.П. Арзамасцева, 1995. - 319 с.
Методические указания по русскому языку для студентов иностранцев 5 курса, клинординаторов, стажеров и аспирантов на основе текстов по офтальмологии [Текст] / МЗ Украины, Респ. метод. каб. по высш. мед. образованию, Одес. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова, Каф. рус. яз., 1991. - 179 с.
Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко, 2002. - 226 с.
Харкевич, Дмитрий Александрович.
Фармакология с общей рецептурой [Текст] : Учебник для студентов мед. училищ и колледжей / Д.А. Харкевич, 2001. - 400 с.
Вісник фармації : Наук.-практ. журн. / Нац. фармац. акад.України. - Журнал выходит с 1993г.
Клінічна фармація : наук.- практ. журн. / Держ. фарм. центр МОЗ України, Нац. фарм. акад. України. - Журнал выходит с 1998г.
Ліки : Наук.-практ. журн. / МОЗ України. Держ. фармакол. центр, АМН України. Ін-т фармакол. та токсикології, Нац.фарм.акад.України та ін. - Журнал выходит с 1993г.
Русский язык в диалогах [Текст] : учеб. задания для студ.-иностранцев I-II курсов с англ. яз. обучения / Одес. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз., 1998. - 51 с.
Русский язык [Текст] : учеб. для иностр. студ. подгот. фак. / Э. В. Витковская, Э. К. Горлова, Г. Е. Маевская [и др.], 2003. - 320 с.
Золотухін, Геннадій Олексійович.
Фахова мова медика [Текст] : ділова укр. мова для студ.-медиків : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IY рівнів акредитації / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник, 2001. - 390 с.
Золотухін, Геннадій Олексійович.
Фахова мова медика [Текст] : Ділова укр. мова для студентів-медиків: Підруч. для студентів вищ. мед. навч. закладів III-IY рівнів акредитації / Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник, 2002. - 390 с.
Фармацевтичний журнал : Наук.-практ. журн. / Укр. фармац. акад., Держ. наук. центр лік. засобів, Об-ня "Укрфармація". - Журнал выходит с 1928г.
Светличная, Евгения Ивановна.
Латинский язык [Текст] : учеб. для студ. фармац. фак. и фармац. высш. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / Е. И. Светличная, И. А. Толок, 2002. - 383 с.
Аптека : Актуальная справочная информация о лекарств. препаратах,зарегистриров. в России / Гл. ред. С.П. Лихачев. - Журнал выходит с 1997г.
Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств [Текст] / Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького; Укладачі: Т.А. Грошовий та ін.; Під ред. Б.С. Зіменковського. Кн. 2 : Реєстрація (перереєстрація) лікарських засобів і виробів медичного призначення. Промислове виробництво лікарських препаратів, 2003. - 408 с.
Нормативні акти з організації роботи аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств [Текст] / Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького; Укладачі: Т.А. Грошовий та ін.; Під ред. Б.С. Зіменковського. Кн. 3 : Реалізація та контроль якості лікарських засобів в Україні, 2003. - 441 с.
Актуальні проблеми медицини, фармації та біології [Текст] : Зб. наук. пр. / Гол. ред. М.С. Регеда; Мед. коледж "Монада". № 1, 2003. - 143 с.
Справочник фармацевтического работника [Текст] / Авт.-сост.: Т.А. Полинская; Под ред. Е.Н. Писаренко, 2001. - 575 с.
Туркевич, Микола Михайлович.
Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби) [Текст] : [підруч. для студ. вищ. фармац. закл. освіти та фармац. фак. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації] / М. М. Туркевич, О. В. Владзімірська, Р. Б. Лесик ; за ред. Б. С. Зіменковського, 2003. - 459 с.
Громовик, Богдан Петрович.
Організація роботи аптек [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фармац. профілю III-IV рівнів акредитації / Б. П. Громовик, 2003. - 239 с.