Гигиена труда и профессиональные заболевания : Науч.-практ.журнал / Гос.ком.Рос.Фед.сан.-эпидемиол.надзора. - Журнал выходит с 1957г.
Український журнал з проблем медицини праці : Щокв. наук.-практ. журн. для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів / АМН України. Ін-т мед. праці, ТОВ "Видав. дом "Авіцена"". - Журнал выходит с 2005г.
Охрана труда : Науч.-произв. журн. / Госнадзорохрантруда Украины. - Журнал выходит с 1994г.
Охрана труда и техника безопасности (актуальные вопросы) : Ежемес. практ. журн. / ООО " Журн."Упр. персоналом"", ООО "Журн. "Труд. право"". - Журнал выходит с 2005г.