ББК 81
Л 59
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної [Текст] : матеріали четвертої міжнар. наук. - практ. конф. (3-4 черв. 2002 р.; м. Полтава) / Укр. мед. стоматол. акад. , Полтав. держ. пед. ун-т ; редкол.: Зернова В. К. та ін. - Полтава : [б. и.], 2002. - 210 с. : іл. - Авт. покажч.: с. 201-206
Ст. на укр., рос. та англ. мовах.
ББК
ББК 81
81.2-9

Доп. точки доступа:
Зернова, В. К.\ред.\
Укр. мед. стоматол. акад.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)