ББК 81
Н 67
Німецька мова [Текст] : підруч. для студ. вищ. фармац. закл. освіти III-IY рівнів акредитації / М. В. Григор’єва, В. Д. Володіна, В. І. Жаренков, Л. М. Протасенко ; Нац. фармац. акад. України. - Х. : Основа ; Х. : НФАУ, 2001. - 408 с. - (Навч. літ. для студентів фармац. вищ. закладів освіти). - Бібліогр: с. 403. - ISBN 5-7768-0730-1
ББК
ББК 81
81.432.4-923

Доп. точки доступа:
Григор’єва, Маргарита Василівна
Володіна, В. Д.
Жаренков, В. І.
Протасенко, Л. М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 60 : ФУЛ (55), ХР (5)
Свободны: ФУЛ (55), ХР (5)