Анестезиология и реаниматология : науч.-практ. журн. / Науч. о-во анестезиологов и реаниматологов России. - Журнал выходит с 1977г.
Basic of Topographic Anatomy and Operative Surgery [Text] : (Manual for Lectures and Topographic Anatomy for Medical and Snomanological Stydents) / Edited by A. G. Popov, 1999. - 166 p.
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія : Наук.-практ. журн. / Асоц.анестезіологів України. - Журнал выходит с 1997г.
Лікарські маніпуляції [Текст] : навч. посіб. для студ. ст. курсів вищ. мед. навч. закл., лікарів-інтернів, лікарів / за ред. П. Г. Кондратенка, 2001. - 227 с.
Биневич В.М.
Пункции и катетеризации в практической медицине [Текст] / В.М. Биневич, 2003. - 374 с.
Клінічна анатомія та оперативна хірургія : Наук.-практ.мед.журн. / Буковин.держ.мед.акад., Т-во анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. - Журнал выходит с 2002г.
Cottrell, James E.
Anesthesia and Neurosurgery [Text] / J. E. Cottrell, H. Turndorf, 1986. - 530 p.
Mastery of surgery [Text] / H. Abcarian [et al.] ; ed.: L. M. Nyhus, R. J. Baker. Vol. 1, 1992. - p. 1-991; 1-41 с.
Mastery of surgery [Text] / H. Abcarian [et al.] ; ed.: L. M. Nyhus, R. J. Baker. Vol. 2, 1992. - p. v-xvi; 995-1891; 3-41 с.
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії : Науч.-практ. журн. асоц. лікарів ендоскопістів України / Укр. фонд підтримки та розвитку нейроендоскопії та ендоскопічної нейрохірургії. - Журнал выходит с 1996г.
Крафт, Тимоти М.
Ключевые вопросы по анестезиологии [Текст] : [Учеб. пособие для анестезиологов, ревматологов и др.] / Т.М.Крафт, П.М.Аптон, 1997. - 476 с.
Информационный сборник: Новости наукии техники. Сер, Медицина. Новости анестезиологии и реаниматологии (медицина критических состояний): Ежекв. науч. журн. / РАН, ВИНИТИ, Ассоц. Анестезиологов и реаниматологов центр.федерал. округа. - Журнал выходит с 1997г.
Чепкий, Леонард Петрович.
Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л. П. Чепкий, Л. В.Новицька-Усенко, Р. О.Ткаченко, 2003. - 399 с.
Эндоскопическая хирургия. - Журнал, 2000г. Т. 6 № 2 (Введено оглавление)
Эндоскопическая хирургия. - Журнал, 2000г. Т. 6 № 3 (Введено оглавление)
Эндоскопическая хирургия. - Журнал, 2001г. Т. 7 № 2 (Введено оглавление)
Эндоскопическая хирургия. - Журнал, 2001г. Т. 7 № 3 (Введено оглавление)
Эндоскопическая хирургия. - Журнал, 2002г. Т. 8 № 2 (Введено оглавление)
Вестник неотложной и восстановительной медицины = Вісник невідкладної і відновної медицини = Bulletin of Urgent and Recovery medicine : Наук.-практ. журн. / АМН України. Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака, Донец. держ. мед. ун-т ім.М.Горького. - Журнал выходит с 2000г.
Трансплантологія : Наук.- практ. журн. / МОЗ України. Координац. центр трансплантації органів, тканин і клітин, АМН України. Ін-т хірургії та трансплантології , Асоц. трансплантологів України. - Журнал выходит с 1999г.