Шифр: А40 (Журнал)
Актуальні проблеми медицини, фармації та біології [Текст] : Наук.-практ. журн./ Львів. мед. ін-т ; Гол. ред. М.С.Регеда. - Л : [б. и.], 2004 - . - Выходит дважды в год

Зареєстрованi надходження