58
Т 484
Ткаченко, Надія Максимівна.
Ботаніка [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / Н.М. Ткаченко, Т.С. Прокопенко, М.Ф. Ткаченко ; Нац. фармац. ун-т, Технікум нац. фармац. ун-ту. - Х. : Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2003. - 279 с. : iл. - (До 200-річчя НФАУ). - Предм.-імен. покажч.: с.258-268. - Алф. покажч. укр. назв таксонів бактерій, грибів і рослин: с.269-275. - Бібліогр: с.276. - ISBN 966-615-166-9
УДК
58
58(075.8)

Доп. точки доступа:
Прокопенко, Тіна Сулейманівна
Ткаченко, Марія Федорівна
Нац. фармац. ун-т
Технікум нац. фармац. ун-ту

Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ФУЛ (12), ХР (3)
Свободны: ФУЛ (12), ХР (3)