Подрігало, Леонід Володимирович.
Гігієнічне обґрунтування регламентації сучасних факторів візуального оточення школярів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Л. В. Подрігало, 2005. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Янко, Наталія Вікторівна.
Особливості стану здоров’я і адаптації учнів початкових класів гімназії в залежності від соціально-гігієнічних факторів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.02.01) / Н. В. Янко, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хільчевська, Вікторія Станіславівна.
Багатофакторний аналіз показників здоров’я та формування особистості дітей шкільного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / В. С. Хільчевська, 2000. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пашкевич, Святослава Адамівна.
Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / С. А. Пашкевич, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чорна, Валентина Володимирівна.
Гігієнічна оцінка умов формування комп’ютерної залежності у дітей шкільного віку, її діагностика та профілактика [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Чорна, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Скиба, Ольга Олександрівна.
Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / О. О. Скиба, 2014. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гозак, Світлана Вікторівна.
Удосконалення гігієнічних принципів формування здоров’язберігаючих технологій організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / С. В. Гозак, 2014. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мітельова, Тетяна Юріївна.
Гігієнічне обгрунтування технології регламентації комп’ютерних ігор (на прикладі настільних) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Т. Ю. Мітельова, 2014. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Камінська, Тетяна Миколаївна.
Оптимізація системи профілактичних заходів та реабілітація порушень стану здоров’я дітей шкільного віку [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Т. М. Камінська, 2016. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бѣляевъ, Александръ Васильевичъ.
Матеріалъ для изслѣдованія вліянія учебныхъ заведеній на физическое развитіе учащихся [Текст] : дис. ... д-ра медицины / А. В. Бѣляевъ, 1887. - 179 с.
Нестеренко, Валентина Геннадіївна.
Вплив медико-соціальних чинників на формування здоров’я академічно здібних дітей середнього шкільного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. Г. Нестеренко ; наук. керівник Г. М. Даниленко, 2018. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Тимощук, Оксана Василівна.
Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних закладів освіти різних типів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / О. В. Тимощук ; наук. консультант І. В. Сергета, 2020. - 44 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи