Запорожан, Валерій Миколайович.
Біля витоків життя [Текст] : Нарис історії каф. акушерства і гінекології № 1 Одес. мед. ун-ту (1902-2002) / В.М. Запорожан, В.П.Міщенко, 2002. - 137 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2004 р. [Текст] : фотоальбом, 2004. - 58 с.
Военно-медицинский журнал : Теорет.и науч.-практ. журн. / М-во обороны Российской Федерации. - Журнал выходит с 1823г.
Військова медицина України : Наук.-практ. журн. / Укр. військ.-мед. академія. - Журнал выходит с 2000г.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2003 р. [Текст] : фотоальбом, 2003. - 67 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2002 р. [Текст] : фотоальбом, 2002. - 74 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2001р. [Текст] : фотоальбом, 2001. - 74 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2000 р. [Текст] : фотоальбом, 2000. - 66 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 1999 р. [Текст] : фотоальбом, 1999. - 66 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 1998 р. [Текст] : фотоальбом, 1998. - 62 с.
Вестник Российской военно-медицинской академии : Науч.-практ. журн. / Рос. Воен. -мед. акад. - Журнал выходит с 2000г.
Організація забезпечення медичним майном військових частин і медичних установ в умовах надзвичайного стану [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. і фармац. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.С. Сирота, В.В.Трохимчук, В.І. Гридасов [та ін.], 2002. - 318 с.
Путь света, добра и великих свершений: 100-летие Одесского медицинского университета (1900-2000) в зеркале литературных источников [Текст] : обзор лит. по фондам б-ки медуниверситета / Одес. гос. мед. ун-т, 2002. - 50 с.
Гридасов, Віктор Іванович.
Практикум з військово-медичної і військово-спеціальної підготовки [Текст] : Навч. посібник для інтернів і курсантів вищ. фармац. навч. закладів (фак.) ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.І. Гридасов, В.М. Ковальов, М.В. Катрич, 2003. - 95 с.
Пасько, Володимир Васильович.
Наукове обгрунтування сучасної системи підготовки кадрових ресурсів військової медицини в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.03 / В. В. Пасько, 2002. - 28 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Філіпішин, Валентин Павлович.
Оптимізація структури та управління лікувально-евакуаційним забезпеченням оборонного бою [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : (25.00.05) / В. П. Філіпішин, 1998. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Левченко, Федір Миколайович.
Управління кваліфікованою медичною допомогою в системі лікувально-авакуаційного забезпечення військ [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Ф. М. Левченко, 1998. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Факультет післядипломної освіти: Нарис історії (1976-2002) [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 67 с.
Фомин, Николай Фёдорович.
Очерки истории военной (военно-морской) кафедры и военно-медицинского образования в Одесском медицинском институте (университете) [Текст] / Н.Ф. Фомин; Одес. гос. мед. ун-т, 1997. - 31 с.
Одесский медуниверситет. 1900-2000 [Текст] / И. Л. Бабий, Ю. И. Бажора, С. А. Гешелин [и др.] ; под ред. В. Н. Запорожана, 2000. - 200 с.