Опыт Советской медицины в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. [Текст] / редкол.: Е. И. Смирнов (гл. ред.) [и др.]. Т. 1 : Общие вопросы военно-полевой хирургии (раны, отморожения, ожоги), 1951. - XLII ; 431 с.
Сиволап, Михаил Юрьевич.
Фармакогенетические аспекты интенсивной терапии при гнойно-септических заболеваниях [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / М. Ю. Сиволап, 2003. - 128 с.
Булак, Галина Володимирівна.
Клінічні, гематологічні та імунологічні критерії ранньої діагностики і прогнозування перебігу сепсису у недоношених дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Г. В. Булак, 2005. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Томашова, Світлана Андріївна.
Сепсис новонароджених: патологічна анатомія та патогенетичне значення коагулопатій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / С. А. Томашова, 2001. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гарміш, Ольга Станіславівна.
Інтенсивна терапія та підвищення ефективності захісту нирок у хворих при хірургічному лікуванні уросепсису [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / О. С. Гарміш, 2001. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Василевська, Лариса Анатоліївна.
Етіологічні та патогенетичні основи емпіричної і спрямованої антибіотикотерапії у хворих на сепсис [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Л. А. Василевська, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Савон, Ігор Леонідович.
Діагностичне та прогностичне значення процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих з тяжкими формами локалізованої ранової інфекції та сепсисом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / І. Л. Савон, 2003. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вайнтруб, София Нахимовна.
Этиологическая структура и клинико-бактериологические параллели при сепсиве у детей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. неаук : 03.00.07 / С. Н. Вайнтруб, 1990. - 16 с.
Курочкін, Михайло Юрійович.
Оцінка гемодинаміки, транспорту кисню I ступеня токсемії при критичних токсико-септичних станах у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.37 / М. Ю. Курочкін, 1994. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сіволап, Михайло Юрійович.
Фармакогенетичні аспекти інтенсивної терапії при гнійно-септичних захворюваннях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / М. Ю. Сіволап, 2003. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мартинюк, Віталій Богданович.
Оптимізація лікування первинного гнійного осередку та корекція синдрому ендогенної інтоксикації у хворих сепсисом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / В. Б. Мартинюк, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Грабченко, Наталія Іванівна.
Протективна дія бактеріальних глікополімерів при стафілококовій інфекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Н. І. Грабченко, 1998. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Коваленко, Наталія Іллівна.
Використання засобів спрямованого транспортування антибіотиків (ліпосом і внутрішньотканнинного діадинамофорезу) та нитазолу при гнійно-септичній інфекції: (експеримен. дослідження) [Текст] : Автореф. дис. ... канд. біол. наук (03.00.07) / Н.І. Коваленко, 1996. - 24 с.
Фуксзон, Олександр Семенович.
Біогемоморбція через свинячу селезінку у лікуванні гнійно-септичних захворювань у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.34 / О. С. Фуксзон, 1996. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Іноземцев, Ігор Миколайович.
Оптимізація комплексного хірургічного лікування новонароджених з гнійно-септичними захворюваннями [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.34 / І. М. Іноземцев, 1996. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Указания по военно-полевой хирургии [Текст] : (Для врачей полевой мед. службы) / Гл. воен.-сан. упр. Красной Армии, 1944. - 367 с.
Вреденъ, Роман Романович.
Практическое руководство по военно-полевой хирургiи [Текст] / Р. Р. Вреденъ, 1911. - 230 с.
Али, Важих Мухаммедович.
Лікування гнійно-септичних захворювань у дітей з корекцією синдрому эндогенної інтоксикациї [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.35 / В. М. Али, 1995. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Черкашин, Степан Иванович.
Патогенез, диагностика, прогнозирование и лечение хрониосептических состояний при периапекальной очаговой инфекции [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.21 / С. И. Черкашин, 1991. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Торбинский, Андрей Михайлович.
Лечение эндотоксикоза при генерализованной гнойной инфекции [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.27 / А. М. Торбинский, 1990. - 42 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи