Х 16710
Давидова, Світлана Миколаївна.
Нові підступи щодо лабораторної діагностики хвороб шлунку та дванадцятипалої кишки, обумовлених Helicobacter pylori [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.05 / С. М. Давидова ; Харк. НДІ мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнікова. - Х. : [б. и.], 1997. - 24 с. - Бібліогр.: с. 20-22.
УДК
616.33-002.44-078:579.84(043.3)
579.84(043.3)

Доп. точки доступа:
Харк. НДІ мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнікова

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)