Х 16670
Герасименко, Сергій Іванович.
Комплексне ортопедичне лікування хворих на ревматоідний артрит з ураженнями нижніх кінцівок [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.20 / С. І. Герасименко ; Харків. НДІ ортопедії та травматології ім. М. І. Ситенка, Укр. НДІ травматології та ортопедії. - Х. : [б. и.], 1997. - 32 с. - Бібліогр. : с. 26-30
УДК
616.728-002.77-089.23(043.3)

Доп. точки доступа:
Харк. НДІ ортопедії та травматології ім. М. І. Ситенка
Укр. НДІ травматології та ортопедії

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)