Х 16654
Славіна, Ніна Георгіївна.
Вплив фенольних пігментів винограду на перебіг нітритної інтоксикації [Текст] : експерим. дослідж. : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.08 / Н. Г. Славіна ; Одес. держ. мед. ун-т, Укр. НДІ медицини транспорту. - О. : [б. и.], 1996. - 24 с. - Бібліогр.: с. 22-23.
УДК
615.246.9(043.3)
616-099:546.173/175]-085.246.9(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. держ. мед. ун-т
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)