Сміян, Іван Семенович.
І що ж нам належить?. [Текст] : бібліографія / І. С. Сміян, 2010. - 79 с.
Олександр Євгенович Лоскутов [Текст] : біобібліогр. покажч. / Дніпропетр. держ. мед. акад., Наук. б-ка, 2010. - 127 с.
Леонід Михайлович Гольдштейн (1919-2005) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Івано-Франків. нац. мед. ун-т, Івано-Франків. обл. осередок Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів, 2011. - 152 с.
Дерматовенерологія, імунологія та алергологія в наукових працях професора Солошенко Ельвіри Миколаївни [Текст] : біобібліогр. покажч. / АМН України, Ін-т дерматології та венерології, Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 102 с.
Мерков Аркадій Михайлович, Камінський Лев Семенович, Птуха Михайло Васильович [Текст] : біобібліограф. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики, 2009. - 48 с.
В. В. Бойко [Текст] : бібліогр. / НАМН України, Ін-т заг. та невідклад. хірургії, 2012. - 290 с.
Палкий ентузіаст науки. До 150-річчя від дня народження Григорія Федоровича Писемського [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, 2012. - 110 с.
Константин Константинович Васильев [Текст] : биобиблиогр. указ. / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького, 2011. - 119 с.
Библиография по медицинскому праву [Текст] / Междунар. гуманит. ун-т, Ин-т нац. и междунар. права, 2010. - 78 с.
Сімейна медицина [Текст] : рек. покажч. літ. по фондам б-ки ОДМУ / Одес. держ. мед. ун-т, Бібліотека, 2006. - 20 с.
Лікар світлої мудрості (до 100-річчя від дня народження Анатолія Петровича Пелещука) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 2013. - 107 с.
Друковані видання співробітників кафедри соціальної медицини й медичного менеджменту за 2003-2008 роки (хронологічна розстановка) [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, 2008. - 32 с.
А. И. Тихонов: "Посвящаю Вам..." [Текст] : биоблиография / Нац. фармац. ун-т, 2010. - 271 с.
Науковий портрет Адольфа Бека - фундатора львівської наукової школи фізіологів [Текст] : (до 150-річчя від дня народження): біобібліогр. покаж. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Наук. б-ка, 2013. - 104 с.
Медицина в Україні [Текст] : біобібліогр. слов. / Нац. наук. мед. б-ка України; фах. ред.: Ю. К. Дупленко, І. М. Сорока; авт.-упоряд.: С. М. Булах, М. М. Гайдучок, Л. Б. Долинна [та ін.]. - (Медична біографістика). Вип. 2 : Друга половина XIX - початок XX століття. Літери Л-С, 2012. - 520 с.
Чорнобильська катастрофа та її наслідки (до 30-річчя з дня аварії на ЧАЕС) [Текст] : бібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2016. - 280 с.
Захарія Катерина Андріївна - засновниця кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького [Текст] : до 90-ліття з дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, 2016. - 99 с.
"Народний лікар" - Мар’ян Панчишин. (До 135-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Наук. б-ка, 2017. - 171 с.
Борис Семенович Зіменковський [Текст] : біобібліогр. вид. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2015. - 218 с.
Коган-Ясний Віктор Мойсейович - терапевт, вчений [Текст] : до 130-річчя від дня народж : біобібліогр. нарис / Нац. наук. мед. б-ка України, Харк. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2019. - 127 с.