Х 16300
Корзун, Віталій Наумович.
Гігієнічна проблема профілактики внутрішнього опромінення організму при хронічному пліментарному надходженню радіонуклідів цезію і стронцію [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / В. Н. Корзун ; Укр. держ. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К. : [б. и.], 1995. - 39 с. - Бібліогр.: с. 31-37.
УДК
617-001.28-085.874.2(043.3)
613.2:614.876(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. держ. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)