Х 16339
Шейко, Володимир Дмитрович.
Оптимізація хірургічної профілактики неспроможності кукси дванадцятипалої кишки після резекції шлунку при ускладнених постбульбарних виразках: (Клін.-експерим. дослідження) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / В. Д. Шейко ; Київ. держ. ін-т удоскон. лікарів. - К. : [б. и.], 1996. - 24 с. - Бібліогр.: с. 21-22.
УДК
616.342-002.44-089(043.3)

Доп. точки доступа:
Київ. держ. ін-т удоскон. лікарів

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)