Х 16187
Марющенко, Анатолій Михайлович.
Мікробіологічне обгрунтування розробки мазі "Метрокаін" та удосконалення методів контролю антибактеріальних препаратів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.05 / А. М. Марющенко ; Харк. НДІ мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнікова. - Х. : [б. и.], 1995. - 22 с. - Бібліогр.: с. 20-22.
УДК
615.281(043.3)

Доп. точки доступа:
Харк. НДІ мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнікова

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)