Х 16054
Циганенко, Олег Іванович.
Еколого-гігієнічна система охорони здоров’я населення України від негативного впливу нітратів харчових продуктів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.16 / О. І. Циганенко ; НДІ гігієни харчування, Укр. наук. гігієн. центр. - К. : [б. и.], 1994. - 37 с. - Бібліогр.: с. 33-37.
УДК
613.2
504.75.06(477)
614.31:63

Доп. точки доступа:
НДІ гігієни харчування
Укр. наук. гігієн. центр

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)