Задорожний, Олександр Анатолійович.
Патогенетичні підходи до профілактики та лікування акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних, хворих на тубеокульоз легень, обтяжений залізодефіцитною анемією [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. А. Задорожний ; наук. керівник Н. М. Рожковська, 2017. - 193 с.