Шифр: А 62/2016/2/4
Журнал
Акушерство. Гінекологія. Генетика [Текст] : наук.-практ. журн. для лікарів-гінекологів, акушерів, генетиків та усіх суміжних спеціальностей/ голов. ред. О. П. Гнатко. - Київ : Медкнига, 2015 - . - ISSN 2518-1084 (Online)2423-550X (Print). - Выходит ежеквартально
2016г. т.2 N 4

Зміст


Нет сведений об экземплярах