Білко, Т. М.
Корекція мікроекології організму людини синбіотиками останніх поколінь [Текст] / Т. М. Білко // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - 2016. - Том 2, N 4. - С. 46-50
(Шифр в БД А 62/2016/2/4)
MeSH-главная: 1.ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ -- GASTROINTESTINAL TRACT (микробиология) 2.ПРОБИОТИКИ -- PROBIOTICS (анализ) 3.ПРЕБИОТИКИ -- PREBIOTICS (анализ) 4.СИНБИОТИКИ -- SYNBIOTICS (анализ)

Аннотация:

У статті наведено результати дослідження корекції мікроекології організму за допомогою синбіотиків різних поколінь. Розглянуто питання характеристики ендогенних та екзогенних чинників виникнення порушень мікробіоценозу. Обґрунтовано властивості та вплив на організм нормальної мікрофлори. Наведена характеристика п'яти поколінь пробіотиків та синбіотичного їхнього поєднання з пребіотиками IV та V поколінь. Викладено сучасні вимоги до технологічних особливостей виробництва синбіотиків. Запропоновано превентивні підходи до корекції мікроекології організму людини.Нет сведений об экземплярах