Акушерство. Гінекологія. Генетика . - Журнал, 2016г. т. 2 № 4 (Введено оглавление)
Нагорна В.Ф.
Піхвова мікробіота під час вагітності: характеристика, принципи корекції порушень [Текст] / В. Ф. Нагорна, Т. Я. Москаленко, А. А. Гриценко // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 5-11
Імунологічні аспекти впливу чоловічого чинника на репродуктивну функцію жінки [Текст] / А. М. Гаврилюк [та ін.] // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 12-18
Сківка Л.М.
Мікробіота сечостатевого тракту чоловіка та її зв'язок із фертильністю [Текст] / Л. М. Сківка // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 19-24
Носенко Е.Н.
Роль лактобактерий в экологической динамике вагинальных микробных сообществ в норме и при патологии [Текст] / Е. Н. Носенко // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 25-31
Характеристика мікробіоценозу статевих і сечовивідних шляхів у жінок репродуктивного віку із запальними захворюваннями органів малого таза [Текст] / О. В. Ромащенко [та ін.] // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 32-36
Коваль Г.Д.
Порушення мікробіоти статевих шляхів як чинник дисрегуляції вроджених імунних механізмів у жінок, які хворі на ендометріоз, асоційований із безпліддям [Текст] / Г. Д. Коваль // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 37-41
Вплив мультипробіотика на тканини пародонта щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння [Текст] / Т. В. Берегова [та ін.] // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 43-45
Білко Т.М.
Корекція мікроекології організму людини синбіотиками останніх поколінь [Текст] / Т. М. Білко // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 46-50
Структурированные полимикробные биопленки с преобладанием Gardnerella [Текст] / А. Свидзински [и др.] // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 51-73
Боднарук Н.М.
Шляхи покращення ситуації у сфері репродуктивного здоров'я та планування сім'ї: проект Концепції Загальнодержавної програми "Репродуктивне та статеве здоров'я нації на 2017-2021 pp." [Текст] / Н. М. Боднарук // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 74-76
Андрієць О.А.
Підліткова вагітність: актуальна проблема сьогодення [Текст] / О. А. Андрієць, А. В. Ринжук, О. І. Боднарюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 77-80
Астахов В.М.
Ювенильная беременность как психосоциальная проблема [Текст] / В. М. Астахов, О. В. Бацылева // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 81-85
Рекомендации по ведению подростковой беременности. Клинические практические рекомендации Канадского комитета детской и подростковой гинекологии и акушерства, одобренные Обществом акушеров и гинекологов Канады (август 2015 г., сокр.) [Текст] // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 86-89
Можейко А.Ф.
Оценка медико-социальных рисков при подростковой беременности [Текст] / А. Ф. Можейко, Е. Г. Карпова // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 90-93
Наймолодші мами у світі [Текст] // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 94-96
Проект "Мікробіом людини" - логічний розвиток проекту "Геном людини" [Текст] // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 97
Слухання в комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я (за матеріалами засідання) [Текст] // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - Київ, 2016. - Том 2 N 4. - С. 98