Герасимова, Людмила Володимирівна.
Володимир Валеріанорвич Підвисоцький організатор медичного факультету новоросійського університету [Текст] : бібліографія: (до 100-річчя мед. ун-ту) / Л. В. Герасимова, Н. Б. Павлова, І. С. Вороб’йова, 2000. - 35 с.
Медицина в Україні ХVIII - перша половина ХIХ ст. [Текст] : біобібліогр. слов. / Держ. наук. мед. б-ка ; авт.-упоряд.: М.М. Гайдучок, О.М. Литвинчук. - (Мед. біографістика). Дод. вип., 2002. - 136 с.
Константин Константинович Васильев [Текст] : биобиблиогр. указ. лит. / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького, 2001. - 48 с.
Пиріг Любомир Антонович [Текст] : Біобібліографія / Держ. наук. мед. б-ка України, 2001. - 126 с.
Михайло Петрович Павловський [Текст] : Біобібліографія / Наук. б-ка Львів. держ. мед. ун-ту ім. Д. Галицького та ін., 1999. - 264 с.
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : Біобібліогр. довід. - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н. С. Т. ...). Кн. 1. : Естафета поколінь національного відродження / Редкол.: М. Бойко та ін., 1994. - 327 с.
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : Біобібліогр. довід. - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н.С. Т. ...). Кн. 2. : Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю / Гол. ред.: Я. Ганіткевич; Редкол.: П. Джуль та ін., 1996. - 446 с.
Константин Георгиевич Васильев [Текст] : Библиогр. указ. науч. работ / Одес. науч. ист.-мед. о-во, 1999. - 42 с.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII - перша половина XIX століть [Текст] : біобіблогр. словник / М-во охорони здоров’я України, Держ. наук. мед. б-ка. - (Медична біографістика). Вип. 1 / наук. консультант С. М. Старченко, авт.-упоряд.: С. М. Булах та ін., відп. за вид. Д. І. Костенко, 1997. - 239 с.
Медицина в Україні XVIII- др. пол. XIX ст. [Текст] : біобібліогр. слов. / Нац. наук. мед. б-ка України; авт.-упоряд. М.М. Гайдучок. - (Медична біографістика). Дод. вип. 2, 2007. - 99 с.
Юрій Григорович Віленський [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, 2007. - 65 с.
Криштопа Борис Павлович [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, 2008. - 42 с.
Олександр Федорович Возіанов [Текст] / НАН України, АМН України, 2008. - 123 с.
Ревенок, Николай Денисович.
Памятник себе ... или Указатель работ с индексом цитирования и отзывами современников (1956-2006 гг.) [Текст] / Н. Д. Ревенок, 2007. - 111 с.
Ісаак Михайлович Трахтенберг [Текст] : [біобібліогр. покажч.] / НАН України, 2008. - 109 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Українські лікарі [Текст] : біобібліогр. довід. Кн. 3 : Учасники національно-визвольної боротьби й українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України, 2008. - 427 с.
Владимир Терентьевич Зайцев: хирург, ученый, педагог ... [Текст] : к 80-летию со дня рождения (1930-1999) : библиогр. / АМН Украины, Ин-т общ. и неотлож. хирургии, 2010. - 92 с.
Сміян, Іван Семенович.
І що ж нам належить?. [Текст] : бібліографія / І. С. Сміян, 2010. - 79 с.
Олександр Євгенович Лоскутов [Текст] : біобібліогр. покажч. / Дніпропетр. держ. мед. акад., Наук. б-ка, 2010. - 127 с.
Леонід Михайлович Гольдштейн (1919-2005) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Івано-Франків. нац. мед. ун-т, Івано-Франків. обл. осередок Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів, 2011. - 152 с.