1667
Сумрій, Світлана Костянтинівна.
Експериментальна фармакокінетика аміксину [Текст] : дис. канд. біол. наук: 14.03.05 / С. К. Сумрій ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. - Одеса : [б. и.], 2005. - 129 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 114-129.
УДК
615.281.015(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)