Хишмет, Хамид Маджид.
Совершенствование лечения больных атопическим дерматитом с применением аппарата чрезкожной электронейростимуляции [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.11 / Х. М. Хишмет, 1987. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Смолкин Ю.С.
Атопический дерматит [Текст], 2003. - 63 с.
Васім Абдуллах Фарес Джебріл
Комплексна терапія хворих на розацеа, яке поєднується з маласезіозом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Васім Абдуллах Фарес Джебріл, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шмигло, Максим Михайлович.
Особливості клінічного перебігу та раціональна терапія атопічного дерматиту з урахуванням сенсибілізації організму до кліщів домашнього пилу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / М. М. Шмигло, 2003. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Соколова, Татьяна Вениаминовна.
Паразитарные дерматозы: чесотка и крысиный клещевой дерматит [Текст] / Т.В. Соколова, Ю.В. Лопатина, 2003. - 120 с.
Lupus erythematosus [Text] : A handbook for physicians, patients and their families / R. I. Carr, E. J. Jameson and cochairpersons, 1982. - 40 p.
Кучеренко, Олег Володимирович.
Особливості морфофункціонального стану лімфоцитів периферійної крові у хворих на системний червоний вовчак [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.12) / О. В. Кучеренко, 2001. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Яременко, Олег Борисович.
Клініко-патогенетична гетерогенність та шляхи оптимизації лікування ревматоїдного артриту та системного червоного вовчаку: значення змін кисневого забезпечення тканин та його процесів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (14.01.12) / О. Б. Яременко, 1999. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Приходько, Валентина Олексіївна.
Патогенетичне обгрунтування принципів профілактики дермато-респіраторного синдрому у дітей з атопічним дерматитом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / В. О. Приходько, 2002. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Beneke, Everett Smith.
Scope monograph on human mycoses [Text] / E. S. Beneke, 1976. - 48 p.
Семенов, Геннадий Викторович.
Ассоциативные связи иммуногенетических маркеров системы HLA с клиническими вариантами системной красной волчанки [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.39 / Г.В. Семенов, 1990. - 25 с.
Хімейчук, Людмила Орестівна.
Клініко-патогенетичні особливості сучасного перебігу атопічного дерматиту та методи їх медикаментозної терапії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Л. О. Хімейчук, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шатыко, Ольга Павловна.
Проспективное наблюдение за состоянием трудоспособности больных системной красной волчанкой [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.39 / О.П. Шатыко, 1990. - 25 с.
Титова, Ираида Петровна.
Исследование клинико-иммунологических показателей у больных системнойкрасной волчанкой в процессе комплексной терапии и длительного диспансерного наблюдения [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.39 / И. П. Титова, 1987
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Якименко, Ірина Леонідівна.
Сучасні особливості клінічного перебігу системного червоного вовчака і підсумки диспансеризації в умовах Київського міського ревматологічного центру [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / І. Л. Якименко, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Куновський, Володимир Володимирович.
Застосування нового лікарського засобу флумексиду у комплексному хірургічному лікуванні гнійно-запальних захворювань шкіри та підшкірної основи [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / В. В. Куновський, 1998. - 15 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гончарова, Яна Анатоліївна.
Роль порушення метаболізму колагена у патогенезі кільцевої гранульоми і його корекції за допомогою ензімотерапії та локальної декомпресіі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Я. А. Гончарова, 1997. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сулейманова, Анжеліта Бакирівна.
Комплексна терапія хворих на мікоз стоп з використанням зовнішньо мазі з ефірним маслом багна [Текст] : клін.-експерим. дослідж. : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / А. Б. Сулейманова, 1996. - 29 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Плахотна, Дар’я Володимирівна.
Роль цитокінів, що продукуються Т-хелперами І та ІІ типу, в патогенезі та діагностиці атопічного дерматиту у діагностиці атопічного дерматиту у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Д. В. Плахотна, 2003. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Принципи лікування атопічного дерматиту у дітей [Текст] : (Метод. рекомендації) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця, 2004. - 22 с.