ББК 91.9:72
В 908
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. покаж. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд.: Л. М. Бур'ян. - О. : ОДНБ ім. М. Горького, 1994 - . - (Серія біобібліографічних довідників)
Вип. 1 : Природничі науки. 1865-1945, ч. 1 : Геологи. Географи. - 1994. - 96 с. : фото
ББК
ББК 91.9:72
91.9:72.3(4Укр-4Оде)
72.3(4Укр-4Оде)яІ
55(01)


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)