ББК 91.9:72
В 908
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - О. : ОДНБ ім. М. Горького, 1994 -
Вип. 2 : Природничі науки. 1946-2000 рр., ч. 3 : Хіміки / упоряд. Т. І. Олейникова. - О. : [б. в.], 2002. - 204 с.
ББК
ББК 91.9:72
91.9:72.3(4Укр-4Оде)
72.3(4Укр-4Оде)я1
54(01)

Доп. точки доступа:
Олейникова, Т. І.\упоряд.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)