Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. покаж. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд.: Л. М. Бур'ян. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки. 1865-1945, ч. 1. Геологи. Географи, 1994. - 96 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945 рр., ч. 4. Фізики. Астрономи / упоряд. І. Е. Рікун, 2003. - 172 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. покаж. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. Вип. 1 : Природничі науки. 1865-1945, ч. 2. Математики. Механіки/ упоряд. І. Е. Рикун, 1995. - 176 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945рр., ч. 5. Біологи / упоряд.: Л. О. Кольченко, Т. В. Тющенко, 2005. - 188 с.
Автоматизация научных исследований [Текст] : Кумулятив. указ. лит. за 1987 г. / АН СССР. Сиб. отд-ние, Гос. публ. науч.-техн. б-ка, 1990. - 258 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945 рр., ч. 5. Біологи / упоряд.: Л. О. Кольченко, Т. В. Тющенко ; наук. ред. Т. В. Васильєва, С. Шелестович, 2004. - 188 с.
Соколовская, Зинаида Кузьминична.
400 биографий ученых [Текст] : о сер. "науч.-биогр. лит.", 1959-1986: библиогр. справ. / З. К. Соколовская ; отв. ред. А. Л. Яншин , 1988. - 510 с.