Х 25889
Кравець, Богдан Богданович.
Патофізіологічні особливості перебігу експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії та корекція їх корвітином [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Б. Б. Кравець ; наук. керівник М. С. Регеда ; Одес. нац. мед. ун-т, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Одеса : [б. и.], 2018. - 21 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-18
Параллельные издания: Кравець Б. Б. Патофізіологічні особливості перебігу експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії та корекція їх корвітином : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Б. Б. Кравець ; наук. керівник М. С. Регеда. - Одеса, 2018. - ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
617.713-002-022.7-06:616.24]-092.9-08(043.3)

Аннотация:

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей змін процесів ліпопероксидації, антиоксидантної системи, протеолізу і антипротеазного потенціалу в легенях та крові в динаміці розвитку бактеріального кератиту в умовах бронхіальної астми і пневмонії до та після застосування антиоксиданта корвітину. Дослідження проведені на 118 морських свинках (самцях).


Доп. точки доступа:
Регеда, Михайло Степанович (д-р мед. наук, професор. засл. праців. освіти України)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Копия: эл. опт. диск (CD-ROM) Шифр CD-ROM/680 (ХР)