Х 25766
Скоропад, Катерина Миколаївна.
Поширеність, клініко-біохімічні особливості перебігу поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози і обгрунтування способів лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / К. М. Скоропад ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Дніпро : [б. и.], 2017. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17.
УДК
616.36/.37-099-036-074/-078-08(043.3)
615.917(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена вивченню особливосте клінічних проявів, покращенню діагностики та підвищенню ефективності лікування хронічного алкогольного панкреатиту у поєднанні з алкогольним цирозом печінки класу А, В за Чалд-П’ю шляхом встановлення клініко-біохімічних та морфофункціональних особливостей печінки та підшлункової залози.


Доп. точки доступа:
Дніпропетр. мед. акад.
Ін-т гастроентерології НАМН України
Івано-Франків. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)