CD-ROM
682
Горша, Василь Іванович.
Патогенетичні основи порушення регуляторних механізмів адаптації у осіб з високим рівнем професійно обумовленого психоемоційного навантаження [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. І. Горша ; наук. керівник А. І. Гоженко ; Одес. нац. мед. ун-т, Укр. НИИ медицины транспорта. - Одеса : [б. и.], 2018. - ел. опт. диск (CD-ROM). - Електрон. версія друк. публікації
Параллельные издания: Горша В. І. Патогенетичні основи порушення регуляторних механізмів адаптації у осіб з високим рівнем професійно обумовленого психоемоційного навантаження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. І. Горша ; наук. керівник А. І. Гоженко. - Одеса, 2018. - 20 с: табл. (Шифр Х 25887)
УДК
616-003.96-092-057:612.821.33(043.3)

Аннотация:

У дисертаційній роботі представлено розв’язання актуального завдання патологічної фізіології, що полягає в описанні стану адаптації, послідовності та патогенетичних особливостей розвитку порушень регуляції адаптаційних процесів під впливом високого рівня професійно обумовленого психоемоційного навантаження у операторів транспорту – водіїв міського пасажирського електротранспорту в цілому по контингенту залежно від стажу роботи і статі.


Доп. точки доступа:
Гоженко, Анатолій Іванович (доктор мед. наук, професор, Заслуж. діяч науки і техніки України)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Укр. НИИ медицины транспорта

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)