CD-ROM
680
Кравець, Богдан Богданович.
Патофізіологічні особливості перебігу експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії та корекція їх корвітином [Електронний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Б. Б. Кравець ; наук. керівник М. С. Регеда ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2018. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Електрон. версія друк. публікації
Параллельные издания:
1. Кравець Б. Б. Патофізіологічні особливості перебігу експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії та корекція їх корвітином : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Б. Б. Кравець ; наук. керівник М. С. Регеда. - Одеса, 2018. - 21 с: іл., табл. (Шифр Х 25889)
2. Кравець Б. Б. Патофізіологічні особливості перебігу експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії та корекція їх корвітином : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Б. Б. Кравець ; наук. керівник М. С. Регеда. - Львів, 2018. - 206 с.: іл., табл. (Шифр 2036)
На одному диску : Кравець, Богдан Богданович. Патофізіологічні особливості перебігу експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії та корекція їх корвітином : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Б. Б. Кравець ; наук. керівник М. С. Регеда. - Одеса, 2018
УДК
617.713-002-022.7-06:616.24]-092.9-08(043.3)

Аннотация:

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей змін процесів ліпопероксидації, антиоксидантної системи, протеолізу і антипротеазного потенціалу в легенях та крові в динаміці розвитку бактеріального кератиту в умовах бронхіальної астми і пневмонії до та після застосування антиоксиданта корвітину. Дослідження проведені на 118 морських свинках (самцях).


Доп. точки доступа:
Регеда, Михайло Степанович (д-р мед. наук, професор. засл. праців. освіти України)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)