2039
Рибак, Вікторія Анатоліївна.
Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів на основі густого екстракту квасолі для лікування цукрового діабету 2-го типу [Текст] : дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.05 / В. А. Рибак ; науч. консультант Л. М. Малоштан ; Нац. фармац. ун-т, Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2018. - 378 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
Параллельные издания: Рибак В. А. Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів на основі густого екстракту квасолі для лікування цукрового діабету 2-го типу : дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.05 / В. А. Рибак ; науч. консультант Л. М. Малоштан. - Одеса, 2018. - ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
615.322:582.739:616.379-008.64(043.3)

Аннотация:

У дисертаційній роботі теоретичним і експериментальним шляхами вирішено наукову проблему терапії цукрового діабету 2-го типу, пов’язану з толерантністю лікарських препаратів. Отримані результати патогенетично обґрунтовують доцільність впровадження у медичну практику нових антидіабетичних засобів – таблеток «Гліфасонорм» і капсул «Гліфасолін» на основі густого екстракту квасолі. Встановлено, що густий екстракт квасолі дозою 40 мг/кг чинить виражену гіпоглікемічну дію на моделі автоімунного діабету, краще за препарат порівняння метформін; на моделі дитизонового діабету знижує рівень глюкози і кетонових тіл у сечі, переважає над дією метформіну і наближається до дії глібенкламіду; на моделі стрептозотоцинового діабету на тлі ожиріння проявляє виражені антигіперглікемічні властивості, що аналогічні дії метформіну.


Доп. точки доступа:
Малоштан, Людмила Миколаївна (д-р біол. наук, професор)\науч. консультант.\
Нац. фармац. ун-т
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)