Шифр: У 69 (Журнал)
Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини [Текст] = Ukrainian Journal of Physical and Rehabilitation medicine : щокв. наук. -практ. журн./ Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, ПАТ "Трускавецькурорт", Укр. т-во фіз. та реабілітац. медицини ; голов. ред. О. А. Владимиров. - Київ : КІМ, 2017 - . - Выходит ежеквартально

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт