Мальтофер в/м раствор для инъекций: Клинические исследования, расчет дозировки, техника инъекций, инструкция [Электронный ресурс] , 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Суховецька, Людмила Федорівна.
Експерментально-теоретичні аспекти фармакології нових залізовмісних препаратів [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Л. Ф. Суховецька, 2004. - 163 с.
Суховецька, Людмила Федорівна.
Експерментально-теоретичні аспекти фармакології нових залізовмісних препаратів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Л. Ф. Суховецька, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Thrombolysis: basic contributions and clinical progress [Текст] / Ed. by: E. Haber, Е. Braunwald, 1991. - 357 p.
Кабанова, Тетяна Анатоліївна.
Інгібітори агрегації тромбоцитів, похідні лінійних пептидоміметиків і гетероциклічних сполук [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Т. А. Кабанова, 2000. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ковалів, Богдан.
Гепарин і гепариноїди у клінічній практиці [Текст] / Б. Ковалів, Ю.Б. Ковалів, І. Ковалів, 2003. - 346 с.
Паскевич, Ольга Іванівна.
Пошук та фармакологічне вивчення похзідних 4-ацетилсукцинанілової кислоти, які виявляють гемостатичну дію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.07 / О. І. Паскевич, 1996. - 27 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кондрацький, Богдан Олексійович.
Виділення факторів протромбінового комплексу з пробуктів фракціонування плазми та їх лабораторно-експериментальне вивчення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.35) / Б. О. Кондрацький, 1996. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Белозерская, Галина Геннадьевна.
Исследование специфической фармакологической активности новых гемостатических средств местного и резорбтивного действия [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.25 / Г. Г. Белозерская, 1990. - 25 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Имамбаев, Сагидулла Елемесович.
Действие непрямых антикоагулянтов при различном характере питания [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.25 / С. Е. Имамбаев, 1989. - 46 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Казакова, Любовь Аркадьевна.
Оценка специфической фармакологической активности и оптимизация действия гепарина при акушерском ДВС-синдроме [Текст] : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.00.25 / Л. А. Казакова, 1990. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Панченко, Елизавета Павлова.
Тромбозы в кардиологии. Механизмы развития и возможности терапии [Текст] : монография / Е.П. Панченко, А.Б. Добровольский; Предисл. Е.И. Чазова, 1999. - 464 с.
Лекарственные препараты, применяемые при заболеваниях системы крови [] : Справочник / Гл. аптеч. упр., 1971. - 11 с.
Паскевич, Ольга Ивановна.
Поиск и фармакологическое изучение производных 4-ацетилсукцинаниловой кислоты, проявляющих гемостатическое действие [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.07 / О.И. Паскевич, 1996. - 177 с.
Кабанова, Тетяна Анатоліївна.
Інгібітори агрегації тромбоцитів, похідні лінійних пептидоміметиків і гетероциклічних сполук [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Т.А. Кабанова, 2000. - 128 с.
Влияние эйконола на состав крови и разработка рекомендаций по его применению [Текст] / И. В. Мартынов, А. Л. Верткин, А. И. Мартынов [и др.]; под ред. А. Л. Верткина, 1993. - 128 с.
Амосова Е.Н.
Руководство по тромболитической терапии [Текст] / Е. Н. Амосова, Я. В. Дыкун, В. Г. Мишалов, 1998. - 161 с.
Борщевський, Геннадій Ілліч.
Розробка і стандартизація технології та методів контролю якості біотехнологічних препаратів на прикладах інтерферону альфа-2b та низькомолекулярного гепарину [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.03 / Г. І. Борщевський, 2009. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Каленіченко, Ганна Станіславівна.
Обґрунтування доцільності застосування екстракту з листя ліщини звичайної у якості флеботропного засобу [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 / Г. С. Каленіченко, 2017. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дагаевъ, Петръ Ивановичъ.
Къ вопросу о влияніи фосфорно-кислаго желѣза (Ferr. pyrophosph. cum. ammonio citrico) на количество въ молокѣ коровъ желѣза и нѣкоторыхъ другихъ составныхъ частей [Текст] : дис. ... д-ра медицины / П. И. Дагаевъ, 1892. - 26 с.