CD-ROM
679
Копйова, Надія Вікторівна.
Патофізіологічні механізми хронічної судомної активності в умовах моделі епілептичного синдрому, індукованого за допомогою пілокарпіну [Електронний ресурс] : (експерим. дослідж.) : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Н. В. Копйова ; наук. керівник О. А. Шандра ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2018. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Електрон. версія друк. публікації
Параллельные издания:
1. Копйова Н. В. Патофізіологічні механізми хронічної судомної активності в умовах моделі епілептичного синдрому, індукованого за допомогою пілокарпіну : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04, 22 / Н. В. Копйова ; наук. керівник О. А. Шандра. - Одеса, 2018. - 20 с: табл. (Шифр Х 25888)
2. Копйова Н. В. Патофізіологічні механізми хронічної судомної активності в умовах моделі епілептичного синдрому, індукованого за допомогою пілокарпіну : (експерим. дослідж.) : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04, 22 / Н. В. Копйова ; наук. керівник О. А. Шандра. - Одеса, 2018. - 204 с: іл., табл. (Шифр 2038)
На одному диску : Копйова, Надія Вікторівна. Патофізіологічні механізми хронічної судомної активності в умовах моделі епілептичного синдрому, індукованого за допомогою пілокарпіну : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04, 22 / Н. В. Копйова ; наук. керівник О. А. Шандра. - Одеса, 2018
УДК
616.853-008.6-092.9(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена дослідженню патофізіологічних механізмів розвитку відтермінованих спонтаних судом за умов пілокарпін-індукованої хронічної моделі епілептичної активності в щурів, а також оцінки динаміки зміни поведінки тварин для розробки прогностичних критеріїв розвитку спонтанних судом. Було виявлено пряму залежність частоти розвитку спонтанних судом від тривалості гострих пілокарпін-індукованих судом.


Доп. точки доступа:
Шандра, Олексій Антонович (засл. діяч науки і техніки України, д-р мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)