Медицина труда и промышленная экология : Ежемес. науч.- практ. журн. / Ин-т медицины труда РАМН. - Журнал выходит с 1993г.
Гигиена труда и профессиональные заболевания : Науч.-практ.журнал / Гос.ком.Рос.Фед.сан.-эпидемиол.надзора. - Журнал выходит с 1957г.
Вісник морської медицини : Наук.-практ. журн. / Укр. НДІ морської медицини, Укр. держ. департамент морського і річкового транспорту та ін. - Журнал выходит с 1997г.
Луговський, Сергій Павлович.
Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка свинцю як фактору малої інтенсивності (до патогенезу, діагностики та профілактики сатурнізму) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / С. П. Луговський, 2012. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Український журнал з проблем медицини праці : Щокв. наук.-практ. журн. для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів / АМН України. Ін-т мед. праці, ТОВ "Видав. дом "Авіцена"". - Журнал выходит с 2005г.
Вороненко, Володимир Васильович.
Гігієнічне обгрунтування заходів з охорони здоров’я військовослужбовців кадрового складу частин, що розташовані на територіях України, забруднених радіонуклідами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Вороненко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Охрана труда : Науч.-произв. журн. / Госнадзорохрантруда Украины. - Журнал выходит с 1994г.
Авиакосмическая и экологическая медицина : Науч.-практ. журн. / Гос. науч. центр Рос. Фед., Рос. АН. Ин-т мед.-биол. проблем. - Журнал выходит с 1992г.
Псядло, Едуард Михайлович.
Комплексна система психофізіологічного професійного відбору суднових операторів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.02.01 / Е. М. Псядло, 2002. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Медицина транспорту України : Щокв. наук.- практ. журн. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ". - Журнал выходит с 2000г.
Какура, Ірина Валентинівна.
Радіаційно-гігієнічна оцінка стану довкілля та структура доз опромінення персоналу Чорнобильської зони відчуження [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / І. В. Какура, 2002. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Маслюк, Василь Васильович.
Обгрунтування критеріїв професійного психофізіологічного відбору машиністів локомотивів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Маслюк, 2002. - 26 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Даценко, Вікторія Іванівна.
Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється радіотехнічними засобами стільникового мобільного зв’язку стандарту МТ - 450і [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.02.01 / В.І. Даценко, 2002. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дерпак, Володимир Васильович.
Гігієнічна оцінка здоров’я працівників та наукове обгрунтування заходів профілактики впливу професійних шкідливостей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Дерпак, 2002. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Охрана труда средних медицинских работников [Текст] : [Сб. нормат. правовых актов по охране труда] / Сост.: Е. Павлов, И. Старцева, Б.г. [2001]. - 95 с.
Яструб, Тетяна Олександрівна.
Крізьшкірна дія в гігієнічній оцінці умов праці при застосуванні пестицидів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.02.01) / Т. О. Яструб, 2001. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чудновець, Алла Ярославівна.
Гігієнічні особливості та основні закономірності формування мікробного забруднення виробничого середовища підприємств комбікормової промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / А. Я. Чудновець, 2001. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бунятян, Юрік Андранікович.
Наукові основи гігієнічного моніторингу гетероциклічних інгібіторів нітрифікації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.02.01 / Ю. А. Бунятян, 2001. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шинкар, Ольга Володимирівна.
Інтегральна гігієнічна оцінка умов праці та стан здоров’я робочих соляних шахт [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.02.01) / О. В. Шинкар, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Передерій, Григорій Семенович.
Фізіолого-гігієнічні основи підтримання праездатності гірників глибоких вугільних шахт Донбасу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Г. С. Передерій, 2001. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи